MEDLEMSAVTAL

Medlemsavtal för Forma Gym & Cardio i Hallsberg/Kumla/Laxå/Askersund AB (Forma) och Forma Nerke Idrottssällskap (FNIS)

 

KÖPVILKOR
 

1. Allmänt
Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap på Forma Gym & Cardio i Hallsberg/Askersund/Kumla & Laxå AB och mellan den person (”Kunden”) som är namngiven i köpeavtalet, till vilket villkoren utgör en integrerad del. Avtalet är personligt och kan inte överlåtas på annan person. Medlemskapet inkluderar deltagande i anläggningens utbud under schema/öppettider.
Samtliga medlemskap är digitala, medlemskort/klippkort ligger digitalt i appen och på kundens medlemsprofil.
Inga fysiska medlemskort/klippkort distribueras.

2. Distansavtalslagen/ Återbetalningsskyldighet
Forma Gym & Cardio i Hallsberg/Askersund/Kumla & Laxå AB följer distansavtalslagen vid köp via vår hemsida. Under förutsättning att tjänsten/träningen inte påbörjats/aktiveras har kund rätt att under ångerfristen få tillbaka erlagt belopp för varor och tjänster. Inom 14 dagar från köptillfället (”ångerfristen”) har kund som är privatperson rätt att skriftligen meddela Forma Gym & Cardio i Hallsberg/Askersund/Kumla & Laxå AB om han/hon ångrat sitt köp.
Om kunden utnyttjat sin ångerrätt, betalas det belopp hen har betalat för varan tillbaka snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan eller, om det är en tjänst, meddelandet om att kunden ångrat sig. Kunden får själv betala returkostnaderna när varor sänds tillbaka. Vi betalar alltid returkostnaden för att sända tillbaka så kallade ersättningsvaror.
Se även konsumentverket och distansavtalslagen, samt EU:s gemensamma tvistlösningssida http://ec.europa.eu/odr.

3. Hälsotillstånd
Varje kund ansvarar själv för att hälsotillståndet är sådant att de utan risk kan delta i aktiviteterna på Forma Gym & Cardio i Hallsberg/Askersund/Kumla & Laxå AB.

4. Avtalstid och uppsägning
Forma Gym & Cardio i Hallsberg/Askersund/Kumla & Laxå AB erbjuder medlemskap både med och utan bindningstid. Månadsmedlemskapet (12 månader & Ingen bindningstid) gäller tills vidare/löpande (betala per månad) tills kunden säger upp medlemskapet. Samtliga belopp är inklusive moms (6%) och avser betalning i valuta SEK.

Månadsmedlemskap
Uppsägning av löpande månadsdebitering:

Globala medlemskap

  • Guld (gym + gruppträning) – 12 månader:     399 SEK/ månad
  • Guld (gym + gruppträning – Utan bindning:   499 SEK/ månad
  • Silver (gym) 12 månader:                                 329 SEK/ månad
  • Silver (gym) Utan bindning:                              429 SEK/ månad

     

Lokala medlemskap

Hallsberg
Brons (gym) 12 månader: 299 SEK/ månad
Brons (gym) utan bindningstid: 399 SEK/ månad
Brons plus (gym + gruppträning) 12 månader: 369 SEK/ månad
Brons plus (gym + gruppträning) utan bindningstid: 469 SEK/ månad

Kumla
Brons (gym) 12 månader: 319 SEK/ månad
Brons (gym) utan bindningstid: 419 SEK/ månad
Brons plus (gym + gruppträning) 12 månader: 379 SEK/ månad
Brons plus (gym + gruppträning) utan bindningstid: 479 SEK/ månad

Askersund
Brons (gym) 12 månader: 289 SEK/ månad
Brons (gym) utan bindningstid: 389 SEK/ månad
Brons plus (gym + gruppträning) 12 månader: 359 SEK/ månad
Brons plus (gym + gruppträning) utan bindningstid: 459 SEK/ månad

Laxå
Brons (gym) 12 månader: 289 SEK/ månad
Brons (gym) utan bindningstid: 389 SEK/ månad
Brons plus (gym + gruppträning) 12 månader: 359 SEK/ månad
Brons plus (gym + gruppträning) utan bindningstid: 459 SEK/ månad

 

I samband med teckning utav något av ovanstående medlemskap tillkommer även en medlemsavgift om 100 SEK som betalas i augusti varje år.

Medlemskapet debiteras månadsvis i förskott och avslutas 1 månad efter att en bekräftelse skickats tillbaka till kunden.

Uppsägningstiden är 1 månad och begäran skickas till:

hallsberg@formagym.se

kumla@formagym.se

laxa@formagym.se

askersund@formagym.se

 

Klippkort

  • Klippkort / Class Pack x 10: 900 SEK (1 klipp = 90 SEK)

Medlemskapet betalas i förskott (pengarna dras direkt ifrån kundens kort vid köp) och är giltigt tills samtliga klipp har förbrukats.

5. Prisändringar
Forma Gym & Cardio i Hallsberg/Askersund/Kumla & Laxå AB äger rätt att justera priser per debiteringstillfälle. I samband med att avtalet övergår till ett löpande tillsvidare avtal så justeras priset till då gällande prislista.

6. Avstängning vid utebliven betalning
Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer kunden att stängas av från träning tills betalning sker.

7. Månadsvis betalning
Betalning av månadsavgifter sker via konto/kreditkort och löpande i förskott. Vid månadsdebitering är förfallodagen den 28:e varje månad. Undantaget om den dagen infaller på en helgdag då betalning kommer att belasta kortet närmaste bankdag innan förfallodagen.

Om teckning saknas på kundens konto/kreditkort dagen för överföring/debitering, skickas en påminnelse för förfallen månadsavgift.

Medlemmen har uppfyllt sin betalningsskyldighet när angivet belopp har kommit in på Forma Gym & Cardio i Hallsberg/Askersund/Kumla & Laxå AB konto. Om betalningen inte erhålls senast på förfallodagen för påminnelse förbehåller sig Forma Gym & Cardio i Hallsberg/Askersund/Kumla & Laxå AB rätten att debitera eventuell dröjsmålsränta enligt räntelagen och, i förekommande fall, kostnader för inkasso.

8. E-handel
För att medlemmen ska kunna betala inköpt medlemskap behöver betalningar för e-handel godkännas via dennes bank.

9. Frysning av medlemskap vid särskilda omständigheter
Kunder som på grund av särskilda omständigheter inte kan utnyttja sitt medlemskap under viss tid, kan mot giltigt intyg frysa sitt medlemskap.

Frysning av medlemskap vid skada, sjukdom, graviditet, studier, värnpliktstjänstgöring eller jobb på annan ort ges med minst 30 dagar och längst med 365 dagar. Vid graviditet fryser vi normalt t.o.m. tre månader efter beräknad nedkomst.
Behöver medlemskapet frysas längre än dessa tre månader efter nedkomstdatum, behöver medlem styrka detta med ett intyg.

Frysning av medlemskap vid resa i mer än 90 dagar ges med minst 90 dagar och längst med 365 dagar. Frysning av medlemskap ska ske i förväg. Endast vid sjukdom kan du ansöka om retroaktiv frysning.

Giltiga intyg:
Sjukdom / skada: Läkarintyg / utlåtelse av sjukgymnast
Graviditet: Inget intyg krävs
Jobb/militärtjänst på annan ort: Intyg från företag eller dylikt
Resa i mer än 90 dagar: Tur och retur biljett, adressändring eller dylikt

Begäran om frysning av medlemskap skickas till hallsberg@formagym.sekumla@formagym.selaxa@formagym.seaskersund@formagym.se

10. Ändring av kundens personuppgifter
Kunden skall omgående underrätta Forma Gym & Cardio i Hallsberg/Askersund/Kumla & Laxå AB om ändring av personfakta som namn, adress, telefonnummer eller e-mailadress.
Forma Gym & Cardio i Hallsberg/Askersund/Kumla & Laxå AB ansvarar inte för de fall där eventuell betalningspåminnelse eller information inte når kunden på den av kunden aktuella angivna adressen.

11. Ansvar för kundens ägodelar och olycksfall
Forma Gym & Cardio i Hallsberg/Askersund/Kumla & Laxå AB ansvarar inte för förluster på grund av stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på kundens eller andra besökares tillhörigheter.

12. Praktiska ändringar
Forma Gym & Cardio i Hallsberg/Askersund/Kumla & Laxå AB förbehåller sig rätten att ändra scheman och antal pass/vecka. Säsongsmässiga förändringar av öppettider/schema annonseras via mail.13. Kundregister i databas
Alla kunder registreras i en databas. Genom godkännande av detta avtal godkänner kunden den registreringen. Forma Gym & Cardio i Hallsberg/Askersund/Kumla & Laxå AB behandlar uppgifter om kunden för att kunna tillhandahålla och administrera kundsystem som kunden har samtyckt till. Kundens uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen. Uppgifter utelämnas ej till tredje part om ej behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet med intresseavvägning som rättslig grund.

13. Medgivande
Genom att jag, som undertecknande kund, godkänner villkoren medger jag att uttag får göras från angivet konto/kort på begäran av betalningsmottagaren Forma Gym & Cardio i Hallsberg/Askersund/Kumla & Laxå AB för överföring till denne.

14. Annan betalare
Om annan person eller företag som i avtalet påtagit sig betalningsansvar för kunden avbryter betalningarna är kunden solidariskt betalningsansvarig.

15. Doping
Forma Gym & Cardio i Hallsberg/Askersund/Kumla & Laxå AB förbehåller sig rätten att oanmält godkänna dopningskontroller. Försäljning av dopingklassade preparat eller liknande prestationshöjande medel leder till omedelbar uteslutning från . Ingen återbetalning sker.

16. Cookies
Denna webbplats använder sig av cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på datorn och som innehåller information för att hjälpa webbplatsen att identifiera och följa användare. Cookies finns som sessionscookies och som cookies som lagras permanent på datorn. Under tiden för ett första besök på webbplatsen blir webbläsaren tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop användaren med andra användare. För att kunna använda webbplatsen till fullo bör kunden tillåta cookies i sin webbläsare. Denna typ av cookie används enbart för att ge kunden som besökare en bättre upplevelse och support och lagrar inga personliga uppgifter. Cookies kan raderas. På denna webbplats används cookies exempelvis för att hålla koll på kundens kundvagn, inställningar och vilka sidor som besökts för att kunna ge kunden en bättre kundupplevelse och support.

 

MEDLEMSAVTAL 

1. UNDERHÅLL OCH LOKALER
Forma kommer kontinuerligt att sköta underhåll på utrustning och lokaler så att dessa kan utnyttjas av medlemmar på bästa möjliga sätt.

2. ORDNINGSREGLER
Medlem är skyldig att följa de ordningsregler och trivselregler som gäller för anläggningen liksom att följa de anvisningar avseende träningsmetoder och utrustning som meddelas såväl skriftligen som muntligen av Formas personal. Medlemskap i FNIS är obligatoriskt.

3. MINIMIÅLDER
Personer under 13 år får inte träna på Forma och får endast vistas i Formas lokaler som personalen anvisar. Personer mellan 13–14 år får träna i sällskap med målsman.

4. PRISER
Forma förbehåller sig rätten att justera priser och avgifter inför varje ny avtalsperiod. Medlemsavgift för FNIS tillkommer per år.

5. FRYSNINGAR
Vissa avtalstyper ger möjlighet till s.k. frysning av träningsperiod. En förutsättning för att frysning skall ske är att den möjligheten avtalats i samband med tecknandet av medlemsavtalet och att Forma skriftligen beviljar frysning. Forma beviljar endast frysning med giltigt intyg för militärtjänstgöring, utlandstjänst samt övriga läkarintyg. Frysperioden skall därvid anges och perioden skall uppgå till minst 1 månad och max 3 månader.

6. ÖVERLÅTELSE
Medlem har ej möjlighet att överlåta sitt medlemskap till annan part.

7. UPPSÄGNING
Uppsägning av avtal kan endast ske till avtalstidens slut. Uppsägning skall lämnas till respektive träningsanläggning. Särskild blankett för ändamålet tillhandahålls av Forma.

8. UTESLUTNING
Vid grovt avtalsbrott från medlems sida, exempelvis upprepade brott mot ordnings/autogirosregler eller anvisningar från Formas personal, otillåten överlåtelse eller utlåning av medlemskap etc äger Forma rätt att utesluta medlem. Uteslutning innebär att medlem inte äger rätt att träna på anläggningen under resterande del av avtalsperioden samt under den tid som Forma beslutar. Medlem är emellertid skyldig att erlägga medlemsavgift för resterande avtalstid.

9. ÅTERKALLAT AUTOGIRO
För det fall medlem avslutar sin giroöverföring under löpande avtalsperiod kvarstår medlems betalningsskyldighet för resterande medlemsavgifter, Forma äger därvid rätt att också ta ut en administrativ avgift om 500 kronor. Forma äger rätt att utesluta medlem som inte betalar medlemsavgift.

10. E-POST
Medlem som lämnat sin e-postadress till Forma och godkänt utskick genom kryss i rutan på medlemsavtalet medger att information skickas till medlem från Forma.

11. SKADEFALL
Forma ansvarar inte för skador på medlems eller annan besökares tillhörigheter på grund av stöld, inbrott eller av annan orsak. Forma ansvarar inte heller för personskador som drabbar medlem på grund av olycksfall eller annan besökares agerande.

Medlem är själv ansvarig för att vara i sådan hälsomässig kondition att medlem kan träna på anläggningen utan risk för sin hälsa. All träning och vistelse på anläggningen sker på medlems egen risk och ansvar.

12. PERSONUPPGIFTER
Forma lagrar samtliga ifyllda uppgifter i en databas. Dessa uppgifter behandlas av Forma enligt GDPR/Personuppgiftslagen. Medlem ger genom att teckna medlemsavtal sitt samtycke till sådan databehandling och att Forma får lämna ut relevanta uppgifter för att kunna fullfölja sin del av avtalet vad gäller tjänster och erbjudanden till medlem.

13. FNIS
Som medlem på Forma blir du automatiskt medlem i Forma Nerke Idrottssällskap (FNIS). FNIS är anslutna till Styrkelyftsförbundet och Riksidrottsförbundet (RF). Det innebär att RF:s bestämmelser gäller på Formas anläggningar.

 

MEDGIVANDE – AUTOGIRO
Medgivande om uttag
Jag medger att uttag får göras från det angivna bankkontot på begäran av nämnda betalningsmottagare för överföring till denne. Jag skall senast bankdagen före förfallodagen ha tillräckligt med pengar på kontot för alla de betalningar som skall göras på förfallodagen. Detta förbinder jag mig även gentemot banken. – Jag medger att betalningarna får belasta mitt konto i banken bankdagen före förfallodagen.
– Banken är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela mig i förväg om begärda uttag. Redovisning av uttagen får jag på kontoutdrag från banken. Medgivande gäller också om jag får annat kontonummer eller byter bank.

Om pengar saknas på kontot
Har jag inte senast bankdagen före betalningens förfallodag tillräckligt med pengar på kontot är jag medveten om att detta kan innebära att betalningar inte blir utförda.
Om betalning ändå görs har banken rätt att ta ut ränta och avgifter, enligt bankens vid var tid gällande regler, för den skuld som därigenom uppstår.

Insättning
Insättning på betalningsmottagarens konto görs på förfallodagen. Om täckning saknas på mitt konto bankdagen före förfallodagen men medel senare inflyter kan efter överenskommelse med betalningsmottagaren och dennes bank göras senast inom en vecka.

Stopp vid uttag genom att meddela betalningsmottagaren
Om jag inte medger ett uttag kan jag kontakta betalningsmottagaren senast (2) bankdagar före förfallodagen och begära att uttaget stoppas.

Stopp av medgivande
Jag kan också stoppa alla uttag avseende medgivandet. Detta sker genom att jag underrättar banken senast (2) dagar före förfallodagen. Detta skall göras på en särskild blankett eller via annan rutin som anvisas av banken. När jag stoppar ett medgivande via banken innebär det att inga betalningar, som grund as på det stoppade medgivandet, blir gjorda förrän jag själv hävt stoppet. Har jag inte hävt stoppet inom 2 månader upphör berört medgivande att gälla.

Återkallelse av medgivande
Mitt medgivande gäller tills vidare. Medgivandet upphör senast (5) bankdagar efter det att jag återkallat det. Om jag vill återkalla ett medgivande gör jag det genom att meddela betalningsmottagaren eller skriftligt till banken.

Bankens godkännande
Jag accepterar att banken skall godkänna mitt konto att använda för autogiro.

Rätten att avbryta mina betalningar via autogiro
Banken får men är inte skyldig att, avbryta min anslutning till autogiro om jag inte i rätt tid har tillräckligt belopp på mitt konto för mina betalningar, om kundförhållandet förändras samt om jag vid upprepade tillfällen stoppar betalningar från mitt konto utan att ha välgrundande skäl för det. Även betalningsmottagaren får, i motsvarande fall avbryta min anslutning till autogiro. Rätten att sambearbeta adressuppgifter. Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att sköta autogirorutinerna för bankens räkning. Jag medger därför att uppgifterna ur bankens register kontons adress får samarbetas med bankgirocentralens uppgifter till ett adressregister.

Övrigt
Ränta på konto i min bank liksom eventuella avgifter utgår enligt de grunder som min bank vid varje tillfälle tillämpar.

*information om s.k. samfaktura kan erhållas från banken.

Våra klubbar

Hallsberg
Kumla
Laxå
Askersund

Kundservice

Öppettider

Alla dagar 05.00-23.00

Följ oss

Privacy & Cookie Policy. Anti-doping Policy.