Formas Anti-doping Policy

Hela Forma-kedjan tar starkt avstånd från doping. Här kan du läsa om Formas anti-doping policy som gäller på alla klubbar.

Bakgrund

Vi på Forma kommer att arbeta mer aktivt och systematiskt mot dopning med bakgrund av en ökad tillgänglighet av förbjudna preparat på internet kombinerat med de kroppideal som sprids via sociala medier. Vi befarar att fler vill hitta en genväg eller ”quick-fix” för att nå resultat på gymmet.

Aktivt arbete mot dopning

Forma´s arbete mot dopning sker I sammarbete med PRODIS (prevention av dopning I Sverige) och projektet 100% ren hårdträning. Arbetet innebär bland annat att det finns en ansvarig för antidopningsarbetet på varje anläggning och att all personal är utbildad via 100% ren hårdträning. Projektet innebär också en levande dialog med polisen I södra närke med bland annat informationsutbyte.

Vi har upprättat en tydlig handlingsplan för att motverka och förebygga att dopning sker på våra anläggningar. Om dopningmisstanke uppstår finns också en åtgärdsplan I punktform. Handlingsplan, åtgärdsplan och Forma´s policy skall finnas tillgänligt för alla som arbetar på Forma´s anläggningar.

Policy

Forma Gym & Cardio I Hallsberg-/Askersund-/Kumla- och Laxå AB har en nolltolerans mot dopning i alla dess former. Forma förespråkar träning och kost för en god hälsa och en sund livsstil, vi anser att dopning är dess motpol. De som använder dopningspreparat har ett osunt förhållande till träning och är villiga att ta genvägar för att nå ett osunt kroppsideal. Inget mål är värt att nå med livet som insats.

Läs mer om doping

Folkhälsomyndigheten om doping
Riksidrottsförbundet om kosttillskott & doping